Ενεργειακη αναβαθμιση κτιρίου σημαινεια Εξοικονομηση χρηματων

Έλεγχος επιπεδότητας των προσόψεων.

Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών, σε όλο το μήκος και πλάτος της κάθετης επιφάνειας. (Οι πλάκες είναι γραφιτούχα πολυστερινη πάχους τουλάχιστον 5 εκατοστών).

Παράλληλα, στις θερμομονωτικές πλάκες εφαρμόζεται ινοπλισμένη κόλλα θερμοπρόσοψης

Τοποθέτηση γωνιόκρανων και νερόσταλλακτών με ινοπλισμένη κόλλα, ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για το τελικό επίχρισμα.

Τοποθέτηση ειδικών βυσμάτων για τη στήριξη των θερμομονωτικών πλακών.
Στοκάρισμα των βυσμάτων και επέκταση αυτών ανάλογα με το ύψος της τοιχοποιίας

Εφαρμογή επίχρισματος και κάλυψη του υαλοπλέγματος και των θερμομονωτικών πλακών.

Τρίψιμο της επιφάνειας και αστάρωμα αυτής.

Επίστρωση της τελικής επιφάνειας με υδατοαπωθητικό, σιλικονούχο, έγχρωμο σοβά.

Μειώνει σε μεγάλο βαθμό τις επιδράσεις των κλιματολογικών αλλαγών του εξωτερικού χώρου στον εσωτερικό χώρο.

Εφαρμόζεται τέλεια σε όλα τα δομικά υλικά.

Είναι οικονομική και αποσβένει το κόστος σε σύντομο χρονικό διάστημα.

θα κερδίσετε σε βάθος χρόνου χρήματα από την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον περιορισμό της συντήρησης που εξασφαλίζεται με τη μόνωση,